nieuws en actualiteiten van RK Parochie Heilige Paulus in Vaals

KOMEND WEEKEND HERVATTEN WIJ DE H. MISSEN.

KOMEND WEEKEND HERVATTEN WIJ DE H. MISSEN.

Officieel mogen wij 30 personen toelaten.
Er is plaats genoeg in onze kerk om de 1 1/2 meter afstand te bewaren.
Gedacht wordt aan plaatsen op de hoeken van de banken met deze restrictie dat men om de andere bank een plaats kiest.

Lees verder....

Corona maatregelen

Bisdom Roermond poster kerken corona maatregelen

Lees verder....

PINKSTEREN

PINKSTEREN

“Kom Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde,

zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

En het aanschijn van de aarde zal nieuw worden!”

Lees verder....

PASEN

PASEN

De Joden vierden Pasen:

Een herinnering aan de grootste gebeurtenis in hun geschiedenis: de doortocht door de Rode Zee op weg naar het Beloofde Land.

Lees verder....

VASTEN-ACTIE 2020!

VASTEN-ACTIE 2020!

Door het wegvallen van de Eucharistievieringen in onze kerk, dreigt ook voor de vastenactie een strop.

Mijn voorstel is:

Als iedereen die de vastenactie een warm hart toedraagt, een offerzakje meeneemt en het in de week na Pasen weer inlevert, dan hopen wij juist de zwaksten en minderbedeelden van deze wereld te laten voelen dat wij mensen zijn die de naastenliefde hoog in het vaandel hebben staan m. a. w. echte Christenen.

Een klein briefje vergemakkelijkt het tellen door de pastoor, zodat onze bijdrage zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt!

Lees verder....

Pasen

Pasen

Pasen wil zeggen:
God staat achter je;
de sporen van het lijden zijn niet uitgewist
maar Hij wil je helpen bij de dóórtocht
uit de duisternis naar het licht.
Pasen is het feest van het optimisme:
Het leven is sterker dan de dood.
Moge het leven, het lijden en de verrijzenis van Christus
ons een beetje kracht en steun geven in deze moeilijke tijden!

Palmzondag St Paulus Vaals kruis met engelen en bloesem

Lees verder....

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

“Mijn God, mijn God…..

waarom hebt Gij mij verlaten?

Zelfs Gods Zoon voelt zich op dat cruciale ogenblik

van iedereen en God verlaten; en velen in deze wereld

voelen zich in deze tijd evenzo….”.

Lees verder....

Palmzondag

Palmzondag

Palmzondag 2019

Jeruzalem liep 2000 jaar geleden uit
om Jezus met palmtakken te verwelkomen.

Lees verder....

Maria Lichtmis 02-02-2020

Maria Lichtmis 02-02-2020

Maria Lichtmis:
40 dagen na Kerstmis wordt het kind Jezus door Maria en Jozef naar de tempel gebracht om aan God te worden opgedragen. Het mag de ouders van onze tijd aansporen God altijd te danken voor de geboorte van nieuw leven....

Lees verder....

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals