nieuws en actualiteiten van RK Parochie Heilige Paulus in Vaals

ASFALTERING KERKHOF

ASFALTERING KERKHOF

Deze week werd begonnen met de asfaltering van de twee hoofdwegen "het kruis van de Seffenterstraat naar de Grensstraat en de weg van noord naar zuid in het midden van het kerkhof. Voorzichtigheid is geboden zeker wanneer het om asfalt gaat: zowel voor de monumenten als ook de bezoekers. 

Lees verder....

Processie Lourdesgrot gaat niet door!

Beste Parochianen,

 

In verband met de slechte weersvooruitzichten zijn wij helaas genoodzaakt de processie naar de Lourdesgrot op donderdag 15 augustus te cancellen.

In plaats daarvan zal om 18.30 de Rozenkrans gebeden worden in de St. Pauluskerk.

Om 19.00 uur begint de plechtige H. Mis ter ere van Maria Tenhemelopneming.

 

Kerkbestuur Parochie van de Heilige Paulus

Lees verder....

BEDEVAART BANNEUX DEKENAAT GULPEN

BEDEVAART BANNEUX DEKENAAT GULPEN

Op donderdag 22 augustus is de jaarlijkse bedevaart van ons dekenaat naar Banneux. Vertrokken wordt omstreeks 9.00 uur vanaf de diverse opstapplaatsen (St. Pauluskerk Vaals).

Lees verder....

ONZE SACRAMENTSPROCESSIE 30 JUNI !

ONZE SACRAMENTSPROCESSIE 30 JUNI !

PROCESSIE

Processie betekent letterlijk voortgang, een plechtige omgang van geestelijken en gelovigen om uiting te geven aan hun geloof of de verering van heiligen, die in een bepaalde gemeenschap bijzonder worden vereerd of de patroonheilige zijn van een kerk of parochie....

Wordt het Allerheiligste meegedragen dan is het een Sacramentsprocessie:
God blijft niet beperkt tot binnen een kerkgebouw, God gaat de wereld in om dichtbij de mensen te zijn als steun in hun noden, problemen, moeilijkheden, maar ook om de mensen te stimuleren om een wereld te scheppen, waar iedereen zich thuis voelt en voor elkaar zorgt en opkomt.....

Lees verder....

In week 20 wederom geen H. Missen van maandag t/m vrijdag.

Helaas verloopt het herstel van Pastoor Broekhoven langzamer dan verwacht.

Daarom ook deze week geen H. Missen op weekdagen in verband met de rust die in acht genomen moet worden.

In het weekend zijn de H. Missen op de normale tijden.

Lees verder....

Ook deze week geen H. Missen

In verband met het herstel van Pastoor Broekhoven en de vereiste rust die hij hiervoor dient te nemen, vervallen deze week alle H. Missen.

De eerstvolgende H. Mis zal aanstaande zaterdagavond 11 mei zijn.

Lees verder....

H. Missen Vervallen

Wegens een plastisch chirurgische ingreep aan een wond op het scheenbeen en daarmee gepaard gaande het verzoek het been de eerste dagen niet te veel te belasten, vallen de H. Missen op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 mei uit. De Misintenties worden verplaatst.

Aanstaande zaterdag hoopt Pastoor Broekhoven weer voor te kunnen gaan in de avondmis van de Nationale Dodenherdenking (desnoods op een kruk achter het altaar).

 

Lees verder....

MATTHÄUS PASSION

MATTHÄUS PASSION

EEN ECHTE VOORBEREIDING OP DE GOEDE WEEK!

Komende zaterdag, 13 april,  is er in de St. Pauluskerk een generale repetitie van dit prachtige werk van Johann Sebastian Bach, dat nog altijd tot het beste klassieke muziekwerk van de wereld wordt gezien.

Lees verder....

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals